Sukces Fundacji In_Spire | 2023

Podziel się

Fundacja Grupy MTP In_Spire została wyróżniona w konkursie Działania Godne Uwagi. Jury konkursu doceniło kampanię Fundacji zorganizowaną w roku 2023 pod nazwą „Wrażliwcy_kultura bez barier”.

Wrażliwość na sztukę nie ma barier – taki przekaz niosła kampania społeczna Fundacji In_Spire. „Chcieliśmy pokazać wszystkim, że jeśli dzieci z takimi niepełnosprawnościami, w tym dzieci niewidzące, mogą tworzyć tak piękne prace, to każdy z nas może odkryć w sobie artystę i wrażliwość na sztukę” – mówi prezes zarządu Fundacji In_Spire Iwona Kasprzak. 

Akcja  „Wrażliwcy_kultura bez barier” rozpoczęła się w marcu 2023 na Poznańskich Targach Książki. Fundacja pokazała uczestnikom targów ilustracje do wierszy dla dzieci polskich poetów wykonane przez dzieci z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, podopiecznych Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina oraz podopiecznego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Poznaniu. Obrazki małych artystów były następnie pokazywane w Galerii Posnania, na Piknikach „Poznań w formie”, a także w Gnieźnie. Natalia Urbańska – Guss, wiceprezes Fundacji zwraca uwagę, że „dzięki pokazaniu wystawy na Targach oraz w Galerii Posnania naszą wystawę miało możliwość zobaczyć milion klientów, to ogromny sukces”. Obrazki dzieci Fundacja pokazała także w formie dużych multimedialnych plakatów na wiatach przystankowych w Poznaniu.

Konkurs Działania Godne Uwagi

To już była szósta edycja konkursu Działania Godne Uwagi. Jest on organizowany w cyklu dwuletnim przez Stowarzyszenie Centrum PISOP oraz Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, a partnerem konkursu byli Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Miasto Poznań oraz program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Celem konkursu jest promocja i docenienie działań społeczników, którzy wyróżniają się z tłumu. Nagradzane są inicjatyw, które integrują mieszkańców, mobilizują ich do działania lub po prostu niosą radość. W tym roku do konkursu zgłoszono 99 inicjatyw z Wielkopolski. Wyniki poznaliśmy 21 listopada podczas Gali w Poznaniu.

KONKURS ORGANIZOWANY BYŁ W RAMACH PROJEKTÓW:

  • „Wielkopolska Wiara” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
  • „Poznańskie Centrum NGO” sfinansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania
  • „CAMP - Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG