#

Nasza misja

Każda osoba nosi w sobie POTENCJAŁ i duże pokłady MOŻLIWOŚCI. Potrzebuje tylko WSPARCIA, by te możliwości samodzielnie odkryć i zacząć z nich korzystać.
Fundacja pomaga ludziom i przedsiębiorcom dotrzeć do ich TALENTÓW. Przeszkadzają im w tym rozmaite blokady – brak wiedzy, umiejętności, brak inspiracji, wreszcie brak odwagi do działania. Fundacja wspiera w przezwyciężaniu tych ograniczeń.

#

Nasze wartości

- Samostanowienie, sprawczość
- Talent, odkrywanie własnych możliwości
- Podnoszenie własnych umiejętności, rozwój kompetencji zawodowych oraz osobistych
- Edukacja
- Kreatywność
- Inspiracja

#

Co robimy

Fundacja pomaga w ROZWOJU – tak w rozwoju firm, jak i rozwoju każdego człowieka.

Jesteśmy inicjatorem programów i inicjatyw rozwojowych z zakresu ekonomii, gospodarki, przedsiębiorczości, innowacyjności i nauk społecznych służących rozwojowi gospodarki oraz warunków życia ludzi.

Działamy na rzecz firm i osób, które potrzebują szczególnego wsparcia w drodze do własnego sprawstwa.

#

Jak to robimy?

DAJEMY WIEDZĘ
Organizujemy szkolenia, konferencje, warsztaty, rozmowy z ekspertami, publikację raportów i poradników

DAJEMY INSPIRACJĘ
Organizujemy wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne i artystyczne, by nie tylko dać ludziom przykład innych, ale także pokazać im, jakie tkwią w nich samych możliwości oraz zainspirować do wprowadzania zmian we własnym życiu

#

Dla kogo działamy?

BIZNES - przedsiębiorcy, kadra zarządzająca, menadżerowie, specjaliści, osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji.

OSOBY potrzebujące wsparcia w podnoszeniu umiejętności własnych, by lepiej funkcjonować w świecie codziennym i zawodowym,
seniorzy,
dzieci, młodzież w szczególności z placówek pieczy zastępczej,
osoby bezrobotne lub rozważające zmianę zawodową

#

W jakich obszarach działamy?

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - pomagamy dostrzec potrzeby, doskonalimy pomysły. Pokazujemy jak skorzystać z szans i przekuć je w czyn.
UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE - pokazujemy, że wszyscy jesteśmy elementami większej całości. Nasz własny osobisty rozwój pozwala lepiej żyć innym.
KULTURA - wskazujemy nowe obszary świata i uczymy innego spojrzenia na życie.
SPORT - pokazujemy siłę tkwiąca w nas samych.

Inspiracja to In_Spire