Srebrne Lisy Internetu - Viva Seniorzy! | 2023

Podziel się

Fundacja In_Spire dzięki wsparciu Partnera - Fundacji Veolia Polska zrealizowała podczas targów Viva Seniorzy 2023 projekt "Srebrne Lisy Internetu". Działania obejmowały bezpłatne wsparcie w nauce korzystania z Internetu, tak aby zachęcić i ośmielić seniorów do jego samodzielnego eksplorowania.

Projekt „Srebrne Lisy Internetu” miał na celu zachęcić seniorów do własnej edukacji w zakresie technologii internetowych i poszukiwania nowych informacji. U części osób starszych współczesne technologie budzą lęk, dlatego potrzebują one motywacji, by zacząć poszukiwać samodzielnie wiedzy i próbować nauczyć się nowych umiejętności.

Ważnym elementem otwierającym projekt była prelekcja motywacyjna profesora Henryka Mruka - znanego w Poznaniu wykładowcy i mentora wielu pokoleń studentów Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, autora porywających prezentacji i wykładów. Profesor przedstawił ją na scenie targów Viva Seniorzy, a jej celem było otworzenie słuchaczy na nowe treści, a następnie zachęceni do podejmowania samodzielnych prób w sieci oraz pokazanie pozytywnych przykładów seniorów, którzy dobrze radzą sobie w Internecie. Drugą częścią projektu były praktyczne szkolenia, które odbywały się przez pełne dwa dni targów w strefie Fundacji In_Spire. 

Warsztaty praktyczne dla seniorów przeprowadziła pani Magdalena Sroczan z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz pomocnicy trenera - Wolontariusze In_Spire. Podczas indywidualnych zajęć trener pomógł seniorom wykonać najprostsze pierwsze czynności w wirtualnej rzeczywistości, takie jak założenie konta mailowego oraz korzystanie z wyszukiwarek. Seniorzy mieli możliwość przećwiczenia czynności na komputerze czy smartfonie z pomocą trenera. Zwrócono także uwagę w tej części szkoleń na podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po sieci. 

W projekcie wzięło udział ponad 100 Seniorów, którzy chętnie pochłaniali nową wiedzę.

Partner projektu