Kongres Polska Wieś XXI | 2023

Podziel się

Blisko 800 osób związanych z branżą rolną, w tym około 100 panelistów z Polski i zagranicy wzięło udział w drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Warszawie. Przez dwa dni w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton uczestnicy kongresu debatowali nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

Kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” zakończył się sukcesem. Był to czas inspirujących i merytorycznych dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii. Wypracowano szereg wniosków, nowych rozwiązań i rekomendacji. Fundacja była partnerem tego ważnego wydarzenia, który odbyło się z inicjatywy byłych ministrów rolnictwa w rządach ostatnich 30 lat.

⚫ „Misją Fundacji jest pomoc w rozwoju zarówno dla osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców – powiedziała w Warszawie Iwona Kasprzak prezes zarządu Fundacji In_Spire - Polscy rolnicy i przedsiębiorstwa rolne stanowią kluczą część polskiej gospodarki. Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w Kongres o takim znaczeniu”.

Jednymi z głównych tematów poruszonych podczas kongresu było bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Dużo uwagi poświęcono także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich. Uczestnicy debatowali również m. in. o polityce zdrowotnej, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich.

Tegoroczny kongres miał również wymiar międzynarodowy. Jego elementem był Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym uczestniczyli zagraniczni goście. Zjazd był okazją do dyskusji międzypokoleniowej i umożliwił przedstawienie potrzeb nowego pokolenia rolników gospodarujących na wsi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat. Ich owocem jest pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej, który opublikowany zostanie wkrótce wraz z pełnym raportem podsumowującym wydarzenie.

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania Fundacji In_Spire na Kongresie Polska Wieś XXI dofinansowano ze środków Fundacji Orlen.

Organizatorem Kongresu jest MTP - Międzynarodowe Targi Poznańskie