O nas

Fundacja koncentruje się na prowadzeniu projektów kulturalnych, społecznych i sportowych na rzecz dzieci, zwłaszcza mających utrudniony dostęp do ofert rozwojowych, a także seniorów. Fundacja wspiera także biznes organizując projekty edukacyjne oraz wspierając kongresy i wydarzenia ważne dla polskiej gospodarki.

Powołanie Fundacji 

Fundacja In_Spire została założona w styczniu 2022 roku przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Fundacja zgodnie ze swoimi celami statutowymi koncentruje się na przezwyciężaniu wśród ludzi i firm ich własnych ograniczeń. Celem Fundacji jest wspieranie ludzi oraz przedsiębiorstw w rozwoju, in_spirowanie do odkrywania nowych dróg i wiedzy. 

O Fundacji 

Fundacja powstała, aby pomagać ludziom i przedsiębiorcom docierać do ich talentów, jej głównymi celami jest wspieranie aktywności, rozwoju umiejętności i kompetencji zarówno wśród firm, ich pracowników, ale także wśród osób wykluczonych – podopiecznych placówek wychowawczych, czy seniorów. Każda osoba nosi w sobie potencjał i duże pokłady możliwość, dlatego celem Fundacji jest wsparcie w rozwoju, inspirowanie do odkrywania nowych dróg i wiedzy. In_Spire dąży do tego, by każdy mógł odkryć swój talent i kreatywność, zyskać sprawczość i dostęp do edukacji. 

Fundacja działa w obszarach _przedsiębiorczości, _kultury, _sportu i _społeczeństwa.

Działalność Fundacji w roku 2022 

W roku 2022 Fundacja skoordynowała – we współpracy z wieloma instytucjami oraz firmami - największą w Wielkopolsce akcję pomocową dla uchodźców z Ukrainy. W ramach tej akcji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od lutego działało największe w Polsce Zachodniej centrum dla uchodźców, zapewniające Ukraińcom punkt recepcyjny, pierwszą pomoc i doradztwo, pomoc żywnościową i rzeczową, tymczasowe noclegi oraz pomoc w dalszej relokacji. Fundacja In_Spire wspólnie z darczyńcami z Polski i Europy przekazała na potrzeby uchodźców ponad 500 ton darów, zapewniła ponad 30 000 posiłków dla uchodźców oraz 1.300 plecaków z wyposażeniem dla dzieci ukraińskich, a także przeprowadziła półkolonie dla dzieci polskich i ukraińskich „Polsko-ukraińskie lato Najmłodszych”, których celem była integracja poprzez zabawę.  

 

Zespół Fundacji

 Fot. Monika Pasieczna / Fotobueno

Kontakt Statut