"Polsko-Ukraińskie lato dla najmłodszych" półkolonie w powiecie jarocińskim

Podziel się

Fundacja In_Spire dzięki wsparciu Fundacji Veolia zrealizowała projekt Polsko-Ukraińskie lato dla najmłodszych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jarocinie. Współorganizatorem projektu była lokalna Fundacja W Dobrą Stronę z Żerkowa.

Półkolonie odbyły się w dniach 22-26.08.2022 na terenie powiatu Jarocińskiego i liczyły 30 uczestników.
Głównym celem projektu była integracja dzieci ukraińskich z polskimi wychowankami Domu Dziecka, które niebawem wspólnie rozpoczynają naukę szkolną. 

Podczas półkolonii pełnych warsztatów i twórczych zabaw, dzieci miały możliwość rozbudzić swoje zainteresowanie światem oraz zdolności manualne uczestnicząc w warsztatach artystycznych, edukacyjnych oraz zajęciach integracyjnych. Dzieciom nie zabrakło dobrej zabawy animacyjnej oraz nowoczesnych form ruchu.

Jednym z tematów zajęć była podróż kulinarna pełna różnorodnych smaków oraz zapachów. Zajęcia kulinarne stanowiły połączenie przygotowywania posiłków oraz nauki zdrowego żywienia. Podczas zajęć została zwracana uwaga na zachowanie zasad higieny w kuchni, bezpieczną obsługę urządzeń kuchennych, a także na zasady savoir-vivre przy stole. Dzieci dowiedziały się dlaczego czujemy smaki oraz w jaki sposób powinniśmy dbać o zbilansowaną dietę.

Zajęcia taneczne pozwoliły na pozytywne spożytkowanie dobrej energii. Dzieci wkroczyły w świat tańca, gdzie rozwijały ogólną sprawność fizyczną oraz wzmocniły poczucie rytmu. Podczas półkolonii zorganizowane zostały również zajęcia z piłki nożnej prowadzone przez trenerów z GKS Żerków.

Nie zabrakło także zajęć plastyczno-manualnych, które wspomagają kreatywne myślenie i pozwoliły na ciekawe i praktyczne metody poznawania języka polskiego.

Podczas półkolonii mali uczestnicy byli uczeni odpowiedniej organizacji pracy, odpowiedzialności za siebie i grupę. Wychowawca był towarzyszem-przyjacielem dzieci w tej niezwykłej przygodzie. Dzięki wspólnemu uczestniczeniu w półkoloniach dzieci mogły poznać siebie i swoją kulturę.

Nasz wspólny projekt odpowiadał na szczególne potrzeby dzieci doświadczonych traumą wojny. Zależy nam, żeby nasze działania wobec kryzysu uchodźczego miały charakter długofalowy i przyczyniały się do systemowego rozwiązania problemu.