Forum Polityki Senioralnej

Podziel się

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego Local Trends, organizowanego przez Grupę MTP, nie może zabraknąć ścieżki senioralnej. Jako fundacja Grupy MTP, pragniemy wzbogacić ten kluczowy dla samorządów i regionów kongres o istotne kwestie związane z polityką senioralną. Wszystko to odbędzie się w ramach wydarzenia towarzyszącego kongresowi - Forum Polityki Senioralnej. Wydarzenie otrzymało Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania. 

W październiku w Poznaniu odbywa się Europejski Kongres Samorządowy Local Trends organizowany przez Grupę MTP. Jako fundacja Grupy MTP chcemy uzupełnić tematykę tego najważniejszego dla samorządów i regionów kongresu, o szeroko zakrojoną tematykę polityki senioralnej w działaniach samorządów. 

Organizowane przez nas Forum Polityki Senioralnej przyjmie formułę debat, spotkań, prezentacji, wykładów i paneli. Naszym celem jest pomoc przedstawicielom samorządów w jeszcze bardziej skutecznym prowadzeniu działań nakierowanych na senioralną grupę społeczną.

Co chcemy zrobić?

 • Przedstawić problemy, z jakimi borykają się samorządowcy w związku z kształtowaniem oraz realizacją polityki senioralnej na poziomie administracji samorządowej,
 • Wskazać pozytywne przykłady działań oraz rozwiązań problemów z obszaru Polski oraz samorządów europejskich,
 • Stworzyć platformę wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami, także na poziomie kierownictwa operacyjnego,
 • Dotrzeć z przekazem do szerokiej bazy mediów oraz szerokiego grona samorządów,
 • Stworzyć miejsce i platformę do przedstawienia oferty oraz nawiązania współpracy pomiędzy firmami oferującymi rozwiązania w zakresie polityki senioralnej a samorządami.

Kto weźmie udział w Forum Polityki Senioralnej? 

 • Samorządowcy - od szczebli prezydentów, burmistrzów po dyrektorów jednostek bezpośrednio zaangażowanych w realizację polityki senioralnej

Wśród zaproszonych gości będą:

- członkowie zarządów miast, powiatów i regionów odpowiadający za politykę senioralną

- dyrektorzy wydziałów oraz departamentów spraw społecznych w Urzędach Miast oraz regionach

- dyrektorzy i przedstawiciele Centrum Polityki Senioralnej w miastach, gminach; Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

 • Instytucje naukowe - uczelnie oraz instytuty zajmujące się problematyką polityki senioralnej
 • Media - skierowane do odbiorców samorządowych oraz media branżowe, regionalne i ogólnopolskie
 • Biznes - firmy oraz instytucje, które współpracują z samorządem w zakresie inwestycji, usług i działań na rzecz mieszkańców, w tym seniorów.

Jakie obszary tematyczne obejmuje Forum Polityki Senioralnej? 

 • Doświadczenia, wyzwania, perspektywy - polityka senioralna na różnych szczeblach samorządu 
 • Wykorzystanie nowych technologii w tworzeniu przyjaznych dla seniorów społeczności lokalnych 
 • Deinstytucjonalizacja jako nowy kierunek polityki senioralnej - wyzwanie czy nowe możliwości? 
 • Inkluzywność - włączanie grupy seniorów w życie społeczne
 • Nowe trendy w polityce zdrowotnej dla seniorów - innowacyjne podejścia do opieki i profilaktyki zdrowotnej.

 

Zapraszamy do współpracy!

Partnerzy instytucjonalni